Ledarutveckling

Vid ledarutveckling ligger vårt fokus på att stärka förmågan till att leda inom och mellan organisationer, och att på djupet sätta sig in i, och förstå komplexa frågor och viktiga överväganden.

Vi genomför följande öppna utvecklingsprogram i egen regi:

Det professionella mästerskapet® – för seniora experter och högpresterare (PDF)

Framtänk® – för seniora ledare inom samhällsinriktade verksamheter (PDF)

Vi har lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av design och genomförande av ledarutvecklingsprogram. Det kan handla om att stärka ledarförmågan, att förstå strategiska överväganden och utveckla den strategiska kompetensen, eller en kombination av båda dessa.  Ibland handlar det om längre program med ett antal moduler som sträcker sig över längre tid. I andra fall arbetar vi med mindre grupper om 4-7 st deltagare som träffas med jämna intervaller över en tid.

Vi designar och genomför skräddarsydda ledarprogram för enskilda organisationer och öppna program för deltagare från olika organisationer.

De öppna programmen genomför vi bl a som partner till Handelshögskolan i Stockholm. Exempel på program som vi designat och leder vid Handelshögskolan i Stockholm är:

Andra program vi genomför med andra partner är bland annat:

  • Regeringens ledarskapsseminarium för nyblivna myndighetschefer. Program med syftet att stärka förmågan i ledarskapet som myndighetschef, d v s generaldirektörer, landshövdingar och rektorer. Uppdragsgivare är Regeringskansliet.
  • Att leda utmaningsdriven innovation. Ett ledarprogram med syftet att stärka ledarförmågan till de personer som leder synnerligen komplexa projekt för att hantera centrala samhällsutmaningar. Uppdragsgivare Vinnova.
  • SKLs Toppledarprogram. Ett program för högre chef i politiskt styrd verksamheter inom regioner, landsting och kommuner. Programmet genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Utveckla ditt ledarskap (PDF) Ett program för chefstjänstemän och erfarna chefer inom Regeringskansliet.
  • Banbrytande Ledarskap (PDF) Ett program för erfarna ledare som söker tänka nytt i organisering, medarbetarskap och ledarskap för den verksamhet man ansvarar för. Detta program genomförs av Stiftelsen Hillesgårdsakademin (där Fram är medgrundare)

Förarbete och programdesign

Noggrannhet i förarbete och programdesign är nyckeln till ett framgångsrikt ledarutvecklingsprogram. Inom detta område är vi bland de bästa som går att finna. Vi lägger stor vikt vid att designa effektiva förstudier samt utvärdera effekt och resultat. Genom åren har vi samlat på oss en mycket bred repertoar, både ämnesmässigt och pedagogiskt, inom ledning/management, strategi och ledarskap. Vi är till vår natur mycket nyfikna, och strävar hela tiden efter att ligga i den absoluta framkanten vad gäller metoder som ger effekt i förhållande till verkliga utmaningar.

Inom ledarutveckling har vi under de senaste 3 åren designat och genomfört utvecklingsinsatser för bland annat följande organisationer:

BillerudKorsnäs, EY, Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Regeringskansliet, Rättsmedicinalverket, Roschier, , Saab Group och Vinnova.

För fler exempel, så våra respektive CV.