Strategisk utveckling

Med strategisk utveckling menar vi förmågan att identifiera, välja och följa en väg framåt i en för verksamheten central frågeställning.

Vårt bidrag inom strategisk utveckling handlar ofta om att hitta vägar och metoder som för samman mål/frågeställningar med lösningar och aktörer, så att personer i verksamheten kan börja handla och gå framåt.

Identifiera rätt utmaning

Ofta följs vi åt under en längre tid, ett halvår, ett år och ibland över flera år. Oftast handlar det om att hitta sätt som möjliggör problemlösning, involvering, lärande, utforskande och beslut om verksamhetens mest strategiska frågor. Rent konkret innebär arbetet ofta planering och genomförande av intressentintervjuer, workshops, chefsmöten, ledningsgruppsutveckling, konferenser eller andra former av möten.

I vissa fall handlar det om individuell rådgivning till en senior ledare kring strategiska utvecklingsinitiativ, som själv initierar och driver utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

Vi drar nytta av både verksamhetens och våra egna kunskaper, erfarenheter och nätverk för att hitta lösningar som för verksamheten framåt. Tillsammans med klienten utforskar vi och vrider och vänder på verksamhetens utmaningar. Utifrån den gemensamma förståelse som skapas hittar vi möjliga vägar och metoder för att gå framåt.

Hitta vägen framåt

Vi vill arbeta med dem som verkligen vill åstadkomma viktiga saker. Våra klienters och våra egna höga ambitioner bidrar till att inspirera och utmana varandra till att hitta pragmatiska, innovativa och kraftfulla vägar framåt för att stödja och accelerera utvecklingen.

Vi har under de senaste 3 åren, bland andra, stöttat följande klienter inom strategisk utveckling:

Avonova, BillerudKorsnäs, Socialstyrelsen, Edblad, HV71, Länsstyrelsen Dalarna, Karolinska Institutet, Regeringskansliet, Roschier, Rättsmedicinalverket, Saab Group, SHL, SPV, LRF, Svensk Kooperation, Svenska Kyrkan, Svenskt Näringsliv

För fler exempel, så våra respektive CV.